HAKKIMIZDA

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında karşılıklı anlayış, iletişim ve bilgilendirmeyi amaçlayan, bağımsız, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Eskişehir Avrupa Birliği Derneği, 28.12.2005 tarihinde T.C. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün B.05.4V.L.K. 4.06.08.00/(K) 06-076-059/05-21270 sayılı yazısıyla Avrupa Birliği Haber Derneği adıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Avrupa Birliği Haber Derneği, AB konularında uzman gazeteci ve akademisyenler tarafından kurulmuştur. Avrupa Birliği Haber Derneği 2006/Comm17902/006 referans no’lu “Broadcasting the EU” hibe programı kapsamında “EU for Women, Women for the Future of Turkey: Awareness Raising Program for EU and Enhancing Role of Women in Turkish Society” projesinin yürütücü ortağı olmuştur. Avrupa Birliği Haber Derneği 05.08.2019 tarihinden itibaren 26-018-157 kütük numarası ile çalışmalarını Eskişehir Avrupa Birliği Derneği ismi altında yürütmektedir. Bu isim altındaki ilk proje ise Eskişehir Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve AIESEC ortaklığında “AB Üyelik Sürecinde Kadının Rolü” başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

DERNEK VİZYONUMUZ
DERNEK MİSYONUMUZ
CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKAMIZ
YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ
BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİ
DERNEK VİZYONUMUZ

Türkiye ile AB arasında doğrudan ve önyargısız iletişimi teşvik eden bir platform olmak.

DERNEK MİSYONUMUZ

  • Türkiye-AB ilişkilerinde temel sorun olan karşılıklı ve derin bilgi eksikliğini ortadan kaldırmaya çalışacak projeler üretmek ve bunları Türkiye ve AB kamuoyları ile paylaşmak ve hem Türkiye hem de Avrupa’da yaymak için bir merkez olmak.
  • AB ile ilgili konularda konferanslar, seminerler, paneller gibi etkinlikler düzenlemek.
  • Öğrenciler, akademisyenler, profesyoneller ve gençler arasında AB değişim programlarını teşvik etmek.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKAMIZ

Derneğinimizin ana hedefi Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri, Avrupa Birliği ile yaşanan sorunların görünürlüğünü artırarak güçlendirmektir. Cinsiyet eşitliği Avrupa Birliği tarafından da Kopenhag Kriterleri ile kabul edilmiş olan insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu hedefi desteklemek üzere kalıplaşmış cinsiyet yargılarının önüne geçmek için derneğimiz projeler üretmeye çalışmaktadır. Öncü hedef olarak, kadının karar alım süreçlerine katılımını artırmak, derneğimizin var olan ve gelecek çalışma alanlarında bir çerçeve olarak yer almaktadır.

Bu çerçeve dahilinde, derneğimiz iki önemli proje gerçekleştirmiştir. Birinci projemiz “Kadın için AB, Türkiye’nin Geleceği için Kadın” AB fonları ile gerçekleşti. “AB Üyelik Sürecinde Kadının Rolü” adlı ikinci projemiz ise Eskişehir Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve AIESEC tarafından desteklenmiştir.

YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKAMIZ

BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİ
ESKİŞEHİR AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ
BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİ

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB Derneği) olarak, bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve bağışlamanın yaşam kalitemizi arttırdığına inanıyoruz.

Sivil toplum örgütlerinin ve yürüttükleri projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve topluma yararlı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz.

Bağışçıların güvenin kazanmak için şeffaflık ilkesini destekliyoruz, bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları:

1.    STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
2.    Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
3.    Güncel finansal bilgilere ulaşım,
4.    Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
5.    Uygun bir teşekkür edilmesi,
6.    Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
7.    Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
8.    Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
9.    Eğer başkası ile paylaşılacak ise iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
10.     Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.
Kamuoyuna duyurulur.