HAKKIMIZDA

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında karşılıklı anlayış, iletişim ve bilgilendirmeyi amaçlayan, bağımsız, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Eskişehir Avrupa Birliği Derneği, 28.12.2005 tarihinde T.C. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün B.05.4V.L.K. 4.06.08.00/(K) 06-076-059/05-21270 sayılı yazısıyla Avrupa Birliği Haber Derneği adıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Avrupa Birliği Haber Derneği, AB konularında uzman gazeteci ve akademisyenler tarafından kurulmuştur. Avrupa Birliği Haber Derneği 2006/Comm17902/006 referans no’lu “Broadcasting the EU” hibe programı kapsamında “EU for Women, Women for the Future of Turkey: Awareness Raising Program for EU and Enhancing Role of Women in Turkish Society” projesinin yürütücü ortağı olmuştur. Avrupa Birliği Haber Derneği 05.08.2019 tarihinden itibaren 26-018-157 kütük numarası ile çalışmalarını Eskişehir Avrupa Birliği Derneği ismi altında yürütmektedir. Bu isim altındaki ilk proje ise Eskişehir Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve AIESEC ortaklığında “AB Üyelik Sürecinde Kadının Rolü” başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

Derneğin internet haber portalı ise abhaber.com’dur. ABHaber.com internet portalı da, Türkiye ile AB arasında yaşanan birçok gerginlik ve sorunun nedenini taraflar arasındaki karşılıklı derin bilgi eksikliği olarak görmekte, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan güncel haber, analiz, yorum ve dosyalar ile bu sorunu gidermeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar tarafsız ve bağımsız habercilik anlayışından ödün vermeyen ABHaber.com, kısa sürede Türkiye’de AB konusunda en güvenilir temel referans kaynaklarından biri olmuştur. Birçok önde gelen yazılı ve görsel medya organı ABHaber.com’da yayınlanan yazı ve röportajları kullanmakta, Brüksel ve Ankara’daki AB çerçevesindeki gelişmeleri ABHaber.com’dan takip etmektedir.

Bugün ABHaber, yalnızca medya organları değil, yerli ve yabancı karar alıcılar, savunma ve diplomasi çevreleri, finans kurumları ve akademik kuruluşlar tarafından yakından izlenmektedir. ABHaber.com, tamamıyla gönüllü yapılan katkılarla 4 yılda 2,800,000’i aşan tekil kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmıştır. ABHaber’in kullanıcıların yaklaşık yüzde 60’ı Türkiye’den, yüzde 35’i diğer Avrupa ülkelerindendir.

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği’nin güncel yönetim kurulu üyeleri Erhan Akdemir, Ali Onur Özçelik, Duru Şahyar Akdemir, Çağrı Gezenler, Alev Özlem Özdemir Karabağ olarak genel kurulca seçilmiştir.

 

Türkiye ile AB arasında doğrudan ve önyargısız iletişimi teşvik eden bir platform olmak.

  • Türkiye-AB ilişkilerinde temel sorun olan karşılıklı ve derin bilgi eksikliğini ortadan kaldırmaya çalışacak projeler üretmek ve bunları Türkiye ve AB kamuoyları ile paylaşmak ve hem Türkiye hem de Avrupa’da yaymak için bir merkez olmak.
  • AB ile ilgili konularda konferanslar, seminerler, paneller gibi etkinlikler düzenlemek.
  • Öğrenciler, akademisyenler, profesyoneller ve gençler arasında AB değişim programlarını teşvik etmek.

Derneğinimizin ana hedefi Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri, Avrupa Birliği ile yaşanan sorunların görünürlüğünü artırarak güçlendirmektir. Cinsiyet eşitliği Avrupa Birliği tarafından da Kopenhag Kriterleri ile kabul edilmiş olan insan haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu hedefi desteklemek üzere kalıplaşmış cinsiyet yargılarının önüne geçmek için derneğimiz projeler üretmeye çalışmaktadır. Öncü hedef olarak, kadının karar alım süreçlerine katılımını artırmak, derneğimizin var olan ve gelecek çalışma alanlarında bir çerçeve olarak yer almaktadır.

Bu çerçeve dahilinde, derneğimiz iki önemli proje gerçekleştirmiştir. Birinci projemiz “Kadın için AB, Türkiye’nin Geleceği için Kadın” AB fonları ile gerçekleşti. “AB Üyelik Sürecinde Kadının Rolü” adlı ikinci projemiz ise Eskişehir Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve AIESEC tarafından desteklenmiştir.

ESKİŞEHİR AVRUPA BİRLİĞİ DERNEĞİ
BAĞIŞÇI HAKLARI BEYANNAMESİ

Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB Derneği) olarak, bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve bağışlamanın yaşam kalitemizi arttırdığına inanıyoruz.

Sivil toplum örgütlerinin ve yürüttükleri projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve topluma yararlı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz.

Bağışçıların güvenin kazanmak için şeffaflık ilkesini destekliyoruz, bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları:

1.    STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
2.    Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
3.    Güncel finansal bilgilere ulaşım,
4.    Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
5.    Uygun bir teşekkür edilmesi,
6.    Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
7.    Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
8.    Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
9.    Eğer başkası ile paylaşılacak ise iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
10.     Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.
Kamuoyuna duyurulur.