Derneğimiz Sivil Katılım Görev Gücü’ne Asil Üye Olarak Kabul Edilmiştir

Derneğimiz, ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) olan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” (Sivil Katılım Projesi) projesi kapsamında kurulacak olan Sivil Katılım Görev Gücü’ne asil üye olarak kabul edilmiştir.