“United In Peace” Semineri

 “United in Peace” Semineri 13 Aralık – 21 Aralık 2019 tarihleri ​​arasında Danimarka’nın Slettestrand kentinde gerçekleştirildi. Seminer Azerbaycan, Bulgaristan, Kıbrıs, Danimarka, Ermenistan, Moldova Cum., Ukrayna, Türkiye ve Kuzey Makedonya ülkelerinden 30 gençlik çalışanını bir araya getirdi.

 “United in Peace” in amacı, gençlik çalışanlarının çatışma veya çatışma sonrası bölgelerde yaşayan gençlerin kişisel gelişimlerini destekleme yeterliklerini artırarak barışı teşvik etmek ve çatışmaların gençler üzerindeki etkisini hafifletmekti.

 Seminer akademik değildi ve okul dışı eğitime dayanıyordu. Eğitmenler tarafından uygulanan yöntemler esas olarak etkileşimli olmakla birlikte esasen interaktifti.

 Seminer gençlik çalışanlarını şu şekilde desteklemişti:

  • Çatışmanın gençler üzerindeki etkisi ve gençlik çalışması ile çatışma arasındaki ilişkiyi anlamak.
  • Ortakların ülkelerindeki durum ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi
  • Çatışma bölgelerindeki gençlerle çalışma konusunda ortaklar ve ziyaret edilen kuruluş.
  • BM’nin ve AB’nin Avrupa barışına ilişkin çalışmaları konusunda farkındalık.
  • Barışı sağlamada farklı paydaşların rolü hakkında farkındalık.
  • Proje yönetimi hakkında bilgi.
  • Aşağıdakilerle ilgili yeni araç ve yöntemler şeklinde beceriler:
  • Çatışma bölgelerindeki gençleri desteklemek için eylem planları / projeleri geliştirme becerileri.

 Aşağıda proje ile ilgili fotoğrafları görebilirsiniz.

 Gelecekteki projeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.